Om kommunikation

Min syn på kommunikation är att den är ett verktyg för att nå verksamhetens mål. Allt som kommunikatören gör ska gå att koppla till verksamhetsmålen. När det handlar om kriskommunikation är det ett verktyg för att hantera krisen. Hur får man människor att utrymma en byggnad utsatt för bombhot? Hur talar man om var nödutgångar finns, eller hur man ska skydda sig från en smitta? Kommunikationen påverkar händelseutvecklingen och den påverkar människors agerande – alltså är den central i all krishantering och rätt hanterad kan den till och med lösa krisen.

 

Handbok i kriskommunikation

Kriskommunikation_omslag

Handbok i kriskommunikation bygger på mina egna erfarenheter och ger råd kring vad en kommunikatör behöver tänka på både i vardagen och när krisen redan är ett faktum. Den beskriver bland annat hur man förbereder chefer inför presskonferenser, formulerar budskap och vilka målgrupper man behöver nå i krisen.

>Beställ boken här