Jag utför både kortsiktiga uppdrag som utbildningar i medierelationer eller kriskommunikation, och mer långsiktiga som planer för kriskommunikation eller krishanteringsövningar. Både företag och myndigheter finns i min kundkrets, några exempel ser du här.

 

Comments are closed.