Medierelationer

Tycker du att det är svårt att vara mera aktiv i dina mediekontakter? Då kan det vara dags att gå en utbildning i medierelationer!

Offentlig verksamhet leder ofta till speciella frågeställningar och problem när det gäller extern kommunikation, medierelationer och sociala medier. Omgivningen ställer ofta höga krav på myndigheter och organisationer när det gäller att kunna kommunicera, framförallt vid kriser. Med hänsyn till den utveckling som sker och de nya kunskaper som framkommer inom ämnet så behövs ständig utbildning och träning. Det kan gälla teknik, metodik eller etiska och juridiska frågor.

Medieträning

En journalist undrade en gång ”Hur kan man medieträna utan att vara journalist?” Ja, hur kan man medieträna kommunikatörer utan att ha arbetat som kommunikatör? Journalisten har sin redaktionschef och nyheterna i bakhuvudet, kommunikatören har hela sin organisation; ledning, medarbetare och uppdrag.
Nu finns ett upplägg för utbildning och medieträning som jag genomför tillsammans med Rejäl Kommunikation AB.

Tillsammans är vi före detta journalister och kommunikatörer som kompletterar varandra och som erbjuder båda perspektiven på mötet, intervjusituationen eller presskonferensen.
Utbildningarna ger deltagarna kunskaper om mediers uppdrag, villkor och arbetsmetoder och den lagstiftning som gäller inom medieområdet – och hur man arbetar med medierelationer i organisationen. Vi ger även praktisk träning i mötet med medierepresentanter.

Utbildningen kan givetvis kompletteras med annat som behövs i just din organisation. Till exempel kriskommunikation, utbildning i hur man kommunicerar i media och sociala medier, eller med journalister från andra länder.
Jag genomför också kommunikationsutbildning för hela personalgrupper, eller anpassad för kommunikatörer och pressansvariga i organisationen. Teori och praktik varvas med exempel från verkligheten.

 

Comments are closed.