Stina Wessling

Sedan 1987 har jag arbetat med kommunikation, både i vardag och i kris inom offentlig verksamhet; landsting, kommun och myndigheter. Jag är utbildad polis med högskoleexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap och har arbetat som polis, presstalesman och informatör och pressansvarig i olika verksamheter.  Till exempel har jag:

  • Utbildat, övat och tränat kommun- och myndighetsinformatörer i kriskommunikation och mediehantering.
  • Arbetat operativt som informatör och informationsansvarig vid många uppmärksammade polisinsatser men även andra händelser såsom tsunamin,  svininfluensan och olika väderrelaterade händelser i Sverige.
  • Planerat och deltagit i övningar och utbildningar inom krisberedskap och krishantering.
  • Arbetat internationellt med krishantering och kriskommunikation.
  • Planerat och deltagit i internationella krisövningar.
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.