Tjänster

Jag genomför utbildningar och övningar inom kommunikationsområdet. Både när det handlar om att få kommunikationen att fungera i vardagen, att planera för händelser och kriser och när krisen väl inträffat.

  • Medierelationer
  • Krisövningar; planering och genomförande
  • Kriskommunikation; media, sociala medier, egna kanaler
  • Kommunikation med drabbade och anhöriga
  • Förtroendekriser

Föreläsningar

Jag genomför föreläsningar och teoripass som inslag i era egna utbildningar. Till exempel om mina erfarenheter från kommunikationsarbete i olika kriser som till exempel tsunamin, orkanen Katrina, svininfluensan eller uppmärksammade polisinsatser.

Projektarbeten

Jag kan genomföra projektuppdrag som till exempel kommunikationsanalyser, framtagande av kommunikationsplaner eller policies, både för vardag och för kris.

Rådgivning

Rådgivning i stort och smått; hur ni når ut mer aktivt till era målgrupper, hur ni tar fram en kommunikationsstrategi samt ”akutrådgivning”, kriskommunikation vid händelser.

 

Comments are closed.